Etter 15 år er Per i ferd med å realisere draumen om å bu i betongtårnet

BOLIG & INTERIØR: Snart kjem fem leilegheiter i det som på folkemunne har fått namnet Bortheimtårnet til sals.