Mange einebustader vert ståande tomme - kva gjer ein med dei?

FLORØ: Ein aukande trend i Florø er godt vaksne som sel store einebustader for å busette seg i lettstelte leilegheiter midt i sentrum.