Familien: Anders Espeset, Olava på ryggen, Gro Sveen og Andrea Sveen. Guten i familien, Sivert, var ikkje tilstades denne dagen.
Arve Solbakken

Gjer gammal skule om til familiens storkjøkken

Tradisjon og modernitet går hand i hand i husprosjektet til Anders Espeset og Gro Sveen på Svanøy. – Vi har sansen for gjenbruk av lokale ressursar. Det gir huset langt meir sjel.
Publisert