BKK legger alle vindkraftplaner på is

Av

I et eierskapsmøte fortalte BKK at de ikke går videre med noen vindkraftplaner, før regelverket er endret.