Det føregjekk lørdag føremiddag ein leiteaksjon etter ein sakna person i området rundt Klubbeneset.

Sea King-helikopter, politi, brannvesen og Røde Kors deltok i leiteaksjonen.

Leiteaksjonen vart avslutta like før klokka 15.00. Politiet stadfestar at ein person er funnen omkomen.