– Berre ein ny sendar kan sikre tilfredstillande rikstv-signal

– Erfaringa er at større antenner med signalforstering ikkje løyser utfordringane med manglande tv-signal i Berle.