Stolar ikkje på Telenor og 4G-breiband

– Vi set vår lit til folkevalde og administrasjonen i kommunen om å gjere sitt ytste for å få fiberbreiband i bygda.