Ber regjeringa vurdere å la smittefrie kommunar få lette på restriksjonane

Smittepresset er så ulikt i ulike delar av landet at ein bør vurdere å opne for geografisk differensiering av smittevernreglene, meiner Sp-leiaren.