Bengt har vore på jobb på Odfjell-tankaren sidan 12. januar

SJØFART: Rundt 200.000 sjøfolk verda over er framleis på jobb etter koronautbrotet. Bengt Ellingsund frå Florø er ein av dei.