Båteigarane vil ha hamn i sentrum

SVELGEN: Dei som har båtplass i Breivika vil helst sleppe å flytte, men eit stort fleirtal ønsker alternativt båthamn ved Naustneset i sentrum.