No har ho møtt direktoratet om barnevernsprosjektet

FLORØ: Åse-Iren Korneliussen hadde med seg Kinn-rådmannen og barnerettsjurist Geir Kjell Andersland til Oslo, for å møte Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om eit livsmeistringssenter for barn i Florø.