Bitcoin-Sturle blir bølla frå å investere grønt på privaten

FLORØ: Sturle Sunde driv med kjøp og sal av bitcoin. No opplever at han bli svartelista som investor, og regelrett bølla ut av andre større investorar som ikkje vil investere grønt om bitcoin-handlaren også får kjøpe aksjar.