Bank vil dempe stressnivået. Tilbyr avdragsfritak i tre månader på bustadlån

Sparebanken Sogn og Fjordane strekkjer ut ei hand til lånekundar som får problem på grunn av permittering eller oppseiing.