Avviste interpellasjon om Montessori-skule

Bremanger Sp sin interpellasjon om Montessori-etableringa på Kolset vart avvist av kommunestyret