Avviser koronautsetjing av skulenedlegging

KOLSET: Korona-pandemien har skapt uvisse om skulekvardagen for Kolset-elevane til hausten. Men kommunen avviser ideen om å utsetje skulenedlegging i eit år.