Avslag frå NVE: Får ikkje bruke Oldeide kai som ilandføringsstad for Bremangerlandet vindkraftverk

BREMANGER: NVE ber dei halde seg til opphavleg løysing.