Stress rundt pandemien og koronarestriksjonar er ein av dei viktigaste hypotesane for å forklare ein markant auke i depresjon blant unge, ifølgje fransk studie.

Undersøkinga vart gjennomført i 2021. Her kjem det fram at nesten 21 prosent av unge mellom 18 og 24 rapporterte om depressive episodar dei siste tolv månader.

Dette er ein auke frå 11,7 prosent, som var talet sist gong ei tilsvarande undersøking vart gjennomført i 2017.

Årsaka til auken er sannsynlegvis stress utløyst av koronaviruset og tiltaka for å redusere spreiinga av det, står det i den ferske undersøkinga.

Førekomsten blant unge er nesten dobbelt så stor som i den vaksne befolkninga, altså dei mellom 18 og 85 år, sett under eitt.

Ekspertar peikar på at konsekvensane av nedstengingane har hatt større påverknad på unge fordi det vart sett på som øydeleggjande for periode av livet som ikkje kan opplevast på nytt.

Andre internasjonale undersøkingar har vist liknande resultat.

(©NPK)