1 Trubadur: Ingvar Hopland spelte opp til song på turen 2 Postmottaket: Det gamle postmottaket var sentralt, men er no aud og forlate 3 Kollegialt: Olav sunnarvik fekk helse på ein gammal kollega i styrhuset 4 Trivsel: Det vart servert både vaflar og kaffi i solsteika. Alle foto: Andreas Hopen

Ein båttur til ei svunnen tid

Fram til 70-talet var det vanleg med rutebåt inne i fjordane. Slik er det ikkje lenger. Men onsdag vart det lagt til rette for ein ny tur langs den gamle ruta.
Publisert