- Dette er ein utfordrande situasjon, både for leiarar og tilsette

Artikkelen er over 1 år gammel

Omsorgstenesta i Flora brukte 14 mllionar meir enn budsjettert i fjor, og sjukefråværet er på heile 13,6 prosent. - Det er klart, det er ikkje noko kjekt å vere pleie- og omsorgssjef i ein slik situasjon, seier Ragnhild Holm.