Sjekk kor mange arbeidsledige det finst i din kommune

Nav-tala for april er klare. I denne grafikken kan du sjå kor mange i kvar kommune som er utan arbeid.