Ap-veteran: – Om Førdepakken skal finansiere P-hus i Førde, bør heile pakken skrotast

FLORØ: Oscar Bergheim er ikkje nådig i sin analyse av korleis arbeidet med Førdepakken har utvikla seg.