Altfor mange låner altfor mykje, meiner Tore

Finanstilsynets bustadlåns-undersøking viser at gjeldsgraden aukar i Norge.