– Alt sjøfiske etter villaks burde stengast 

NAUSTDAL: – Kilenotfisket etter laks, både på kysten og i fjordane,  burde vore stengt til vi kan få opp att berekraftige villaksbestandar.