Alle vil drive sjølvberging - det er heilt tomt for settepoteter

HAGE: Heller ikkje i Førde er det råd å få tak i - og tenk deg om to gongar viss du planlegg å sette matpoteter frå butikken i jorda.