Regjeringa ber ungdomsskulane og vidaregåande skular følgje raudt tiltaksnivå i smittevernrettleiaren dei neste to vekene.

– Bruk av raudt nivå i skulane i område med høgt smittenivå har vist seg å fungere godt for å avgrense smitte, og smittetala gjekk kraftig ned for 13- til 19-åringar i vekene etter at raudt nivå vart innført i delar av landet, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringa ber òg kommunar med høgt smittepress vurdere om dei skal gå over til raudt nivå òg i barnehagar og barneskular.

Tiltaket gjeld i første omgang til 18. januar.