Alle mellom 18 og 64 år skal få tilbod om ein ny oppfriskingsdose av koronavaksine, opplyser regjeringa.

– Vaksinasjon er framleis heilt sentralt for å handtere koronapandemien, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Frå før har enkelte grupper vorte tilrådd oppfriskingsdose. Det gjeld først og fremst personar over 65 år og personar yngre enn 65 år som er meir utsett for å bli alvorleg sjuke av covid-19.

– Ved å gi tilbod om vaksine til fleire er vi betre førebudd om smittesituasjonen skulle forverre seg framover. Covid-19-vaksinane vernar godt og lenge mot alvorleg sjukdom, seier Kjerkol.

Avgjerda er basert på tilråding frå Folkehelseinstituttet. Det er kommunane som organiserer vaksinasjonstilbodet.

– Kommunane og helseføretaka kan no også gi tilbod om oppfriskingsdose til helsepersonell i førstelinja, seier Kjerkol.