Alle kontora blir nytta i «tomt politihus»

FLORØ: Mange trur politireforma har tømt politihuset Florø. Sanninga er at dei no nyttar alle kontor og har kring 80 tilsette.