Alex ville bygge kafé, akvarium og museum, men Fylkesmannen protesterte. No er truleg saka løyst

Då Alex Vassbotten og familien planla utviding av visningssenteret i Steinvika kom Fylkesmannen raskt på pletten og protesterte på bygging i strandsona.