Den store reforma

Kva skal eg bli? Mange elevar har spekulert på dette. For 25 år sidan ville 9.klassingane få 13 grunnkurs å velje mellom når dei om hausten skulle byrje på Flora vidaregåande skule.