Denne bildeteksten blir nesten like uvanleg som mannen over desse linjene – for ikkje veit vi namnet hans, anna enn det sjølvoppnemnde som står på hatten, og ikkje veit vi kvar han kom ifrå. Men han dukka årvisst opp i gamle Florø når det leid mot hausten, og reiste rundt i distriktet, bl.a. i Rognaldsvågen og heldt oppbyggelege møte, med «Kristi Ord», song og gitarspel. Elles er det mykje som enno for denne skribenten om fenomenet «Jesusbudet».  (ukjent fotograf)

Det vi veit om Jesusbudet

Jesusbudet kalla han seg, og reiste på Vestlandskysten som sjølvutnemnd emissær og predikant. Eit særprega menneske som få hugsar i dag.
Publisert