Aktivistorganisasjon vil ta åtte vindkraftverk for retten

Av

Organisasjonen Motvind Norge vil ta åtte vindkraftprosjekt langs norgeskysten til retten. Målet er å stanse dei planlagte kraftverka.