Å tru at ein skal halde ein heil nasjon meir eller mindre unna eit virus som det ikkje finst vaksine mot, er utopi