– Å forby bruk av Knutholmen er å skyte oss sjølve i foten med grovt kaliber

Det var klar tale frå Vidar Grønnevik då kommunestyret i Kinn diskuterte alkoholservering og bruk av Knutholmen i kommunal regi.