Gå til sidens hovedinnhold

704 nye koronasmitta registrert siste døgn – høgaste tal nokosinne

Oppdatert med at delen positive prøvar har auka.

Det var ved midnatt registrert 21.338 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal. Det er ein auke på 704 melde tilfelle siste døgn. Auken på 704 er den høgaste under pandemien så langt.

Dei siste to dagane er auken på 1.008 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Sjølv om det blir langt testa fleire enn tidlegare, aukar òg delen positive testar. Frå måndag førre veke til måndag denne veka er delen på like under 2 prosent. Det er nesten fire gonger høgare enn i midten av juni, då delen låg på rundt 0,5 prosent, viser tal frå Folkehelseinstituttet (FHI).

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar er klart til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøva er teken – berre når den er registrert.

Måndag var det registrert 64 innlagde med covid-19 ved norske sjukehus, tre av desse fekk respiratorbehandling ifølgje tala frå Helsedirektoratet, som blir oppdaterte kvar formiddag.

282 personar er så langt døde av covid-19 i Noreg, ifølgje dei førebelse tala.

(©NPK)

Kommentarer til denne saken