70 prosent av byens næringsdrivande seier dei kan måtte stenge dørene innan eit halvt år: – Vi må handle meir lokalt no

FLORØ: Det er dystre tal som kjem til syne i Byen Vår Florø si spørjeundersøking til byens næringdrivande.