6 av 10 seier dei har brote karantenereglane

Av

I ei ny undersøking frå Universitetet i Bergen og FHI kjem det fram at over halvparten bryt karantenereglane. Dei eldre bryt reglane mest.