50 millionar i utbytte til eigarane av Steinvik Fiskefarm

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 27