Nær halvparten av kontrollerte reiskap i fritidsfisket var ulovlege, opplyser Fiskeridirektoratet. Mesteparten er knytt til hummarfiske.

Av 966 reiskapskontrollar i fritidsfisket har 407 ført til politimelding og beslag. I ytterlegare 249 saker er det gitt åtvaring om mindre alvorlege forhold.

– Hummaren er ein ettertrakta, men sårbar bestand. Kontrollane viser eit relativt høgt tal reaksjonar i forhold til talet på kontrollar. Det viser at målretta kontroll er viktig, og at nærvær på sjøen er avgjerande for å kunne drive effektiv kontroll av reiskap, spesielt i fritidsfisket, seier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg.

Dei fleste kontrollane er utførte i Sør-Noreg frå grensa mot Sverige til Stad.

(©NPK)