365 husvære på teiknebordet i og rundt Florø: – Ikkje alt let seg realisere

FLORØ: Optimismen rår tilsynelatande hos byggebransjen sjølv om folketalet går nedover. Dagleg leiar Frank Robert Klakegg i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane trur det i beste fall tek tid før alt blir realisert.