300 gjestearbeidarar har kome til Kinn siste 12 dagar. Smittevernoverlegen anar ingenting om helsa til over halvparten av dei