30 søkarar har søkt om 1,3 mill. i kulturmidlar frå Kinn: – Utfordrande

Det er tid for den årlege utdelinga av kommunale kulturmidlar, og i år har 30 ulike søkarar søkt om til saman 1,3 millionar kroner. Kommunen har 300.000 til utdeling.