20 milliardar til sjømateksportørane i revidert budsjett

Av