Gå til sidens hovedinnhold

20 Elkem-tilsette er sett i karantene

Artikkelen er over 1 år gammel

SVELGEN: - Enn så lenge har vi kontroll. Men eg vil helst ikkje misse fleire samtidig, seier verkssjef Arne Werge-Olsen.

For abonnentar

Hjå Elkem Bremanger i Svelgen går produksjonen tilnærma normalt. I skrivande stund er 20 tilsette ute i koronakarantene, og det er særleg ei gruppe tilsette Arne Werge-Olsen er avhengig av å ha friske og raske.

- Vi vil sjølvsagt helst vere "alle mann alle" til ei kvar tid. Men det er særleg skiftarbeidarane våre som er viktige for at vi ikkje skal få trøbbel med produksjonen vår, seier verksdirektøren.

Elkem har teke grep for å halde smittefaren så låg som mogleg innanfor portane.

Stykka opp skifta

- Vi har laga litt "skift i skifta". Vi har delt opp skifta våre i mindre grupper og prøver så godt vi kan å jobbe i litt mindre grupper som ikkje har kontakt med kvarandre. Målet er todelt; å unngå at vi smittar kvarandre, og samtidig gjere oss mindre sårbare viss nokon vert sjuk. Då slepp vi å setje heile skift i karantene. Skulle det skje, vil det fort bli kritisk, seier Werge-Olsen til Firdaposten.

Det var grepet med å setje gamle Sogn og Fjordane i karantene i helga som førte til dei såpass høge karantenetala hos Elkem.

- Vi jobbar jo skift, og når folk er på friskift reiser dei gjerne bort og ut av gamlefylket. Brått hadde vi ein situasjon der ein god del ikkje lenger kunne reise heim, utan å gå i to vekers karantene automatisk, forklarar verkssjefen.

Enn så lenge er det ingenting som tyder på at Elkem vil få problem med å levere produkta sine ut i marknaden.

Stabilt i marknaden

- Vi har jamn produksjon, og førebels er det heller ikkje kome signal frå marknaden om at dei ikkje ønskjer produkta våre. Vi sel mesteparten av det vi produserer på eittårskontraktar. Så får vi sjå kva månadene framover bringer, seier han.

- Det er ikkje langt fram til sommaren. Kva vil skje med ferieavvikling og inntak av ferievikarar?

- Så langt har vi ikkje vurdert å leggje om planane. Det same gjeld for nye lærlingar. Det måtte i så fall vere om vi skulle bli såpass mykje personell i karantene, at vi vender oss til vikarar med spørsmål om å starte å jobbe tidlegare enn avtalt, seier Werge-Olsen.

Kan flytte på folk

Han har også kartlagt moglegheitene for å rokere om personell internt.

- Vi har ein røynd arbeidsstokk, der mange har hatt ulike oppgåver ved bedrifta tidlegare år. Blir det kritisk i produksjonen, så håpar og trur eg folk er fleksible og tek eit tak der det trengs.

- Korleis er stemninga på Elkem no?

- God, vil eg seie. Vi har daglege oppdateringsmøte på koronautviklinga, og møta og informasjonsdeling skjer mest mogleg digitalt. Lagånden er god. Vi er alle i same båt, og dette skal vi kome oss gjennom, avsluttar Elkem-leiaren.

Kommentarer til denne saken