19 vitne avhøyrde og ei taus branntomt som ikkje gir svar. No ligg saka hjå politijuristen

Politiet er i realiteten ikkje noko nærmare å finne årsaka til at fire husvære brann ned på Torvmyrane 22. juli i år.