150 bedrifter krev Kystveg-start snarast

Fv 614 Svelgen-Indrehus må realiserast snarast, krev 150 bedrifter på kysten.