12.6 millionar kroner i auka rammetilskot til Kinn kommune

VESTLAND: Kommunane i Vestland og Vestland fylkeskommune får no overført samla 593 millionar kroner for å avhjelpe situasjonen som virusutbrotet har skapt..