Industri Energileiaren: – Faste stillingar skal vere hovudregelen i det norske arbeidslivet

SVELGEN: Forbundsleiar Frode Alfheim var hovudtalar i Florø og heldt appell i Svelgen 1. mai.