Industri og Energi-leiaren kjem til 1. mai-feiringa

Forbundsleiar Frode Alfheim blir hovudtalar i Florø og skal halde appell i Svelgen første mai.