...
SEIER STOPP: Leiar i organisasjonen for brannbefal i fylket, Magne Igland, meiner å ha gode argument mot sentralisering av 110-sentralen. Samstundes peikar han på at det truleg er liten vits å sende inn høyringssvar, sidan det ser ut til at DSB har bestemt seg på førehand. Arkivfoto.

- Alarm-sentralen er allereie oppdatert

- Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har allereie samlokalisert 110- og 112-sentralane. Vi kjenner oss trygge på at vi kan handtere større hendingar og ta vare på tryggleiken til innbyggarane våre.

Arve Olav Solbakken
Arve Solbakken Profil E-post
Publisert 22.01.2013 kl 00:01 Oppdatert 22.01.2013 kl 14:49

Tips ein venn på e-post:

Det seier leiar for Sogn og Fjordane Brannbefalslag og brannsjef i Flora, Magne Igland.

Til liks med mange andre reagerer han på prosessen som avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen og Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB) har lagt opp til med sentralisering og flytting av 110-sentralen til Bergen.

- Det vi har fått er ikkje ei høyring, men berre informasjon om korleis det skal bli, meiner Igland.

Han viser til signala frå justisminister Grete Faremo er annleis. Ho understrekar at framlegget frå DSB berre er ei skisse.

Igland viser til at naudsentralen i Sogn og Fjordane, med unnatak av 113 AMK-sentralen, allereie er organisert rett og samlokalisert i det nye politihuset i Florø. Det er også teknisk tilrettelagt for det nye digitale naudnettet, TETRA.

110-sentralen i Florø er bemanna med minimum to personar døgnet rundt og det har enno ikkje vore hendingar i fylket som vi ikkje har kunna handtere på ein solid måte.

På framsida no


...

Vil snu den dårlege trenden mot Florø

Etter ferdigspelt vårsesong ligg rogalendingane på femteplass – seks poeng bak tabelleiar Florø. No håper tigrane frå Egersund å ta sesongens andre bortesiger i Kystbyen.

...

Vil du vere med i trekninga av festivalpass?

Då må du svare rett på desse tre spørsmåla.

Bygget har fulgt eigedommen til Kristiania Spigerverk, og no Bremanger Smelteverk. Bygget er sentralt i forhold til bygningsmassen i Svelgen, og eitt av dei mest sentrale bygg i Villabakken. Bygget har stor lokalverdi i kraft av alder, miljøtilknytting og autensitet. Bygningen vil bli nytta til overnatting for personar med forskjellig engasjement ved Elkem Bremanger. Det er også planar om å nytte bygget til spesielle arrangement, både for eigar internt, men også for publikum, som små konsertar ol.

Ærverdige «Messa» får endeleg eit ansiktsløft

Elkem Bremanger har fått midlar frå norsk kulturminnefond til ytre vedlikehald av den ærverdige funksjonærmessa.

...

Blir seniorlag for herrar i neste sesong

Handball er ikkje lenger ein jentesport i Florø. Heile 40 prosent av spelarane er gutar, i følgje leiar Trine Vokuhl. No har klubben meldt på eit seniorlag.