...

- For treigt, Karl Vidar

– Vi opplever Bremanger sitt vedtak om eit års utgreiing som eit skot for baugen når det gjeld arbeidet med å greie ut ein kystkommune for framtida.

Slik kan Amfi sjå ut

Ei utviding av Amfisenteret nordover kan vere like rundt hjørnet.


...

Kjem med Flora si eiga turbok

Til våren lanserer Flora turlag si eiga turbok for kommunen. No håper dei du kan bidra med bilde til boka.

...

Ønskjer ikkje å vere utkant

Bremanger ønskjer å ta endeleg stilling til kommunesamanslåing i 2016.

40 år innanfor 200 meters radius

Solveig og Eli har vore kolleger i nesten 30 år. No er dei og salongen Pepita på flyttefot.

...

Kystverket positive til ansiktsløft

Kystverket er svært positive til planane til Sunde og Malkenes.

SJÅ VÅRE BILDESERIAR

Beatles erobra Bremanger

Eit samarbeid over mesteparten av musikkmiljøet i Bremanger gav fleire hundre publikummarar magiske augneblikk i helga.

Gjegnen, Bukkenibba og Kårnyken

Flotte turar i Bremanger kommune. Svenn Petter Kjerpeset er i ferd med å merke ny trase frå Øksenelvane opp til Gjegnen. Først følger ein vegen opp til Bjørndalsvatnet, og går i terrenget derifrå. Det er Svenn Petter Kjerpeset som har teke alle bilda.

Husflidsmesse

I år var Husflidslaget si julemesse korta ned til ein dag, og over 700 menneske har vore innom dørene.

"Det tiner sikkert opp, køyr forsiktig"

Med mindre det er snakk om svært glatte vegar, strør ikkje kommunen før klokka 7 på morgonen.


– Vi må slå ring om Ytterøyane fyr

Sidan Ytterøyane fyr vart automatisert i 2004 har det ikoniske fyrtårnet blitt merka av tidas tann. No ønsker ein lokal duo å gje «kystens stavkyrkje» eit ansiktsløft.

–Bygningsmassane bør kunne brukast

– Det høyrest fornuftig ut at fyret og bygningane rundt kan brukast, sjølv i hekketida.

- Politikken er prega av maktkamp og narrespel

- Er lokalpolitikken i Flora eit narrespel, eller realt arbeid?, spør Gustav Johan Nydal.

– Sunnfjord må jobbe saman

– Sunnfjord-kommunane er avhengige av kvarandre og må jobbe tettare saman, meiner Telemarksforsking.


Kommunalsjef i Førde:
– Vi må gjere Florø god

–For at Sunnfjord skal vekse må vi gjere Florø god, og ha heile regionen med på laget, seier kommunalsjefen i Førde.

– Høgre lurar innbyggjarane

– Høgre sin retorikk får meg til å tenke på George Orwell sin 1984, der ein laga nyord for å lure innbyggjarane, sa Ap sin Ola Teigen i budsjett- debatten.

– Urealistisk og uforsvarleg

Rådmann Terje Heggheim var tydeleg frustrert under budsjett- handsaminga i formannskapet tysdag.

– Vi kan aldri ha nok tryggleik

– Sidan oppstarten her i 1985 har vi ikkje hatt hendingar der folk har blitt kritisk skadd under handtering av røyr, og vi vil gjere alt vi kan for å unngå det.

...

– Var for tungt lasta

– Sjåføren som velta med tankbilen ved Norddalsfjordbrua heldt for høg fart og hadde også overlast på bilen.

...

Floraminne 2014 klar

Firdaposten har teke ein kikk på årets utgåve.


...

«Gravplyndrar» dansar på Kystmuseet

Florøs eigen Indiana Jones kjem til Kystmuseet for å fortelje kvar vi kjem frå.

...

Jakten på julestjerna

Vi handlar meir lokalt enn før, og no vil «Byen vår Florø» sette fokus på dei som fortener ros for den flotte veksten.